Orientace ve Vaší současné situaci, nalezení optimálních řešení, trénink vytrvalosti a síly i “techniky skoku”.
- Poradenství v oblasti osobnostního a profesního rozvoje, psychologická podpora, konzultace, školení, kurzy, semináře.
- Dlouholetá tradice rodinného podnikání v oblasti poradenství a vzdělávání dospělých od roku 1995.

O mně

Mgr. MAGDALÉNA KOTĚROVÁ

Konzultantka, lektorka, koučka, mediátorka, motivátorka, trenérka v oblasti osobnostního i profesního rozvoje, mezilidských vztahů a životního stylu.


Svou profesi považuji za své životní poslání. Odráží můj vlastní životní styl a je zároveň i mým hobby. Vždy jsem byla fascinována duševním životem, originalitou a jedinečností každého jednotlivce. V realtivně raném věku jsem si uvědomila, že mám velice silnou intuici, vysokou míru emoční inteligence a empatie.

Díky schopnosti naslouchat, nahlížet situace z různých úhlů pohledů a efektivně pokládat otázky docházíme společně se mými klienty k pochopení jejich životní situce, díky čemuž nacházíme optimální řešení.

Ke každému svému klientovi přistupuji individiálně. Od výběru místa našeho společného setkání až po zvolené metody práce. Pracuji vždy s ohledem na širší a dlouhodobý kontext, neboť je to práve nyní, kdy vytváříme svou budoucnost.

Pracuji jak s jednotlivci, tak s celými týmy.

Věřím, že vše, co se nám v životě děje má svůj význam, děje se tak pro naše dobro, a že vše má svůj čas. Nejsem ale rozhodně fatalista. Jsem přesvědčená, že svůj svět si tvoříme my sami v našich myslích a představách, tudíž jsme to my, kdo může svůj život řídit. Jen chtít a žít vědomě, přistupovat ke svému životu aktivně a také najít svůj způsob, jak své myšlení ovládat a měnit.

Při své práci využívám různé techniky. Od klasických rozhovorů, terapeutických rozhovotů, grafologie, psychografie, až po různé projektivní metody. Nevycházím tedy pouze z jedné konkrétní školy, směru a způsobu práce. S každým svým klientem pracuji individálně, dle aktuálních potřeb a okolností.

Mou práci výrazně ovlivňuje můj vlastní životní styl a především má velká celoživotní vášeň. Koně. Trávím s nimi většinu svého volného času, aktivně se věnuji jezdectví a trénování, navíc od nich čerpám pro svou práci s lidmi inspiraci. Tím, že jsem měla tu možnost pohybovat se mezi nimi od dětství, naučila jsem se od nich hodně o komunikaci, hierarchii vztahů a dalších nepsaných pravidlech, které je možné velice dobře a efektivně využít i v rámci interpersonální komunikace.

Koně také velice často využívám při své práci s klienty. Ať už v rámci individuálního poradenství a koučinku, nebo při práci se skupinou.

K veškeré své práci přistupuji s nadšením, úctou a pokorou.

Vzdělání:
Andragogika a personální řízení (Filozofická Fakulta UK)
Psychologie a Grafologie (CALIX)
Výživové poradenství (Clinic 21, s.r.o.)

Jsem vyznavačem celoživotního vzdělávání a nepřetržité práce sama na sobě, na svém profesním a osobnostním rozvoji.

Absolvovala jsem a dále absolvuji semináře a kurzy zaměřené na:

emoční inteligenci, řízení lidí, vedení rozhovorů, diagnostiku osobnosti, pozitivní leadership, obchodní dovednosti, prezentační dovednosti, atd. Z oblasti výživy a životníhu stylu studium mnoha různých výživových směrů a trendů, psychosomatiky, západních a východních metod.

Účastním se konferencí zaměřených na aktuální trendy v řízení lidských zdrojů, společenské změny, vývoj společnosti, genderové rozdělení rolí, patologické jevy ve společnosti aj.
Své know-how stavím na získaných vědomostech, dovednostech, vlastních zkušenostech, ale převážně jsou to mé vrozené silné stránky, mé nadání pro danou profesi, které mě předurčují být pro Vás užitečným prostředníkem, průvodcem a partnerem.

MÝCH TOP 5

1. Dokážu propojit zdánlivě nepropojitelné
Věřím, že všechno spolu nějak souvisí. Nevěřím v náhody, jsem přesvědčená, že vše má svůj význam. Každý člověk, každá jednotlivá osobnost, má svou zodpovědnost za zvůj život a úsudek, má vlastní vůli, nicméně věřím, že jsme všichni součástí většího celku. Díky tomu dokážu přijímat názory a postoje druhých, brát věci s nadhledem a s ohledem na širší kontext, stavět mosty mezi lidmi.

2. Celoživotní touha se učit a pracovat na sobě
Láká mě proces učení víc než jeho výsledek. Miluju cestu od nevědomí k uvědomění si a toto take dál zprostředkovávat a umožňovat druhým. Nedělá mi problém pouštět se do nových úkolů, situací, jsem otevřená změnám a ráda improvizuji.

3. Vysoká míra zodpovědnosti
Veškeré své sliby a závazky beru vážně, cením si stabilních hodnot, stavím na upřímnosti a otevřenosti. Svědomitost, potřeba dělat věci správně a vysoká míra etiky předurčují mou stabilitu a spolehlivost.

4. Rozvíjení myšlenek
Fascinace myšlením, hledání souvislostí mezi zdánlivě nesourodými fenomény, nové nápady, přístupy, neotřelá řešení, kreativita, originalita. Ráda otáčím svět vzhůru nohama, hledám různé úhly pohledu, různá řešení.

5. Osobní přístup
V žádném případě negeneralizuji, nerozčleňuji lidi na “typy”, nevytvářím škatulky. Vždy hledám a objevuji, co je v člověku skryté, jedinečné, zvláštní a odlišné. Dokážu instinktivně vypozorovat každého stylizaci, motivaci, jakým způsobem myslí a uvažuje, jakým způsobem buduje vztahy, atd. Díky tomu dokážu vystihnout, co člověk v dané situaci chce a potřebuje.

Co nabízím

V čem bych Vám mohla být užitečná? Zde je výčet služeb, které nabízím.

Osobní poradenství
a koučink

Osobní poradenství v oblasti běžných i náročných životních situacích...

 ČÍST VÍCE 

Vztahové
poradenství

partnerské vztahy, vztahy mezi rodiči a dětmi, vztahy na pracovišti...

 ČÍST VÍCE 

Kariérové
poradenství

Talent management ve firmách, volba vzdělání, profese a naplňění...

 ČÍST VÍCE 

Grafologické
rozbory

Psychologického testování osobnosti na základě rozboru písma...

 ČÍST VÍCE 

Jezdectví

Trénink lidí a koní
Jezdectví se věnuji aktivně od svých deseti let. Neměla jsem v rodině výraznou podporu v tomto ohledu. Ke koním jsem mohla jezdit kdy jsem chtěla, ale neměla jsem možnost mít svého koně, trenéra, ani být v žádné sportovní stáji. Chodila jsem tedy pomáhat kam se dalo, často si na koně ani nesedla, případně sedla, ale na koně ne úplně vhodné pro děti a začínající jezdce a už vůbec ne pod vedením zkušených a dobrých trenérů. Trochu jsem to rodičům zazlívala, tolik energie a času jsem tomu věnovala a žádné výsledky. Omyl. Dnes už se na to dívám jinak. Právě díky těmto začátkům jsem se naučila mnohem víc než možná spoustu jiných, kteří to “štěstí” na dobré koně a zázemí měli. Učila jsem se od samotných koní metodou “pokus omyl”a pozorováním. Postupně jsem se dostala do několika sportovních stájí a trénovala s různými trenéry. V 19-ti letech jsem si pořídila svého prvního koně, nyní vlastním několik svých koní a stejně tak jako v rámci osobnostního rozvoje na sobě stále pracuji a učím se dál, tak i v jezdectví a práci s koňmi nezahálím.
Poznala jsem spoustu koní, lidí od koní, přístupů, metod práce. Díky svým letitým a různorodým zkušenostem a své schopnosti přistupovat jak ke koni, tak k jezdci individuálně, vždy s cílem spokojenosti obou z dvojice, se mi daří vést trénink efektivně. Vzhledem k tomu, že jsem zastáncem pozitivního vedení a stavění na silných stránkách, tak zároveň i v příznivé atmosféře a dobré náladě. Cokoliv děláme ze srdce rádi a cítíme nadšení, to se nám daří!

Spolupracuji s jízdárnou Spomyšl.

Tréninky nabízím jak na klubových koních (možnost ježdění pro úplné začátečníky i pokročilé jezdce), tak dojíždím i do stájí ke klientům.

Na koho/co se zaměřuji:
Pracuji s jezdci a koňmi všech věkových kategorií i stupňů výcviku. Ráda pracuji i s úplnými začátečníky. V případě jezdců a koní vždy reaguji na jejich silné stránky, aktuální potřeby a na to, co se zrovna nabízí rozvíjet. Vždy zastávám při tréninku klidný a pozitivní přístup, oba z dvojice musí mít z práce radost a potěšení.
Hledám a dále rozvíjím silné stránky koní a jezdců.
Pomáhám odkrývat příčiny dosavadních neúspěchů a ukazuji další možná řešení.
Posiluji pozitivní vztah mezi koněm a jezdcem.

Semináře, kurzy, akce

Akce pro skupiny osob navrhuji dle aktuálních témat, potřeb , případně na míru klienta.
Ve stále nabídce nabízím tato témata:


V případě zájmu o některý z uvedených kurzů mě prosím kontaktujte, včas vám budou zaslány upřesňující informace o pořádání kurzu.
Prosím uveďte vaše jméno, telefon nebo email, místo bydliště.

Ceník služeb

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Individuální sezení (konzultace/koučink) ....................................... 1 800 Kč / 60 minut

Grafologický rozbor (vypracování grafologického rozboru včetně konzultace 45 minut)........ 3 000 Kč

Klasický jezdecký výcvik ........................................................................... 600 Kč / 50 minut

Při dopravě na místo klienta poplatek 6 Kč/km.


Kontakt

Mgr. Magdaléna Kotěrová
tel.: +420 775 079 917
magdalena@l-educo.cz

Své možnosti vždy maximálně přizpůsobuji potřebám klienta. Konzultace tedy nabízím ve vlastních soukromých prostorách, vyhledávaná setkání jsou čím dál více i v kavárnách, čajovnách, při procházce v terénu nebo přímo u Vás, na pracovišti. Je možné také domluvit si telefonickou konzultaci. Pro první konzultaci však preferuji vždy nejdříve osobní setkání. Pro první kontakt můžete využít také formuláře níže.